சில பயணங்கள் சில பதிவுகள் – 31 | சுப்பு

ஏதோ எரிச்சலில் இருந்த நான், அவர் சொல்வதைச் சரியாக உள்வாங்கிக் கொள்ளாமல் “பேசறது அய்யர். கேட்கப் போறதும் அய்யர். இதில் உங்களுக்கு என்ன ஆர்வம். நீங்கள்தான் எப்போப் பார்த்தாலும் அய்யர் என்று எதிர்த்துக் கொண்டு இருக்கிறீர்களே” எனப் படபடவென்று சொல்லிவிட்டேன்..

கட்டுரையை முழுமையாகப் படிக்க சந்தா செலுத்தவும்.