பாரத மணியும் வேங்கட ரமணியும் | அரவிந்த் சுவாமிநாதன்

இப்படி நம்பிக்கையோடு குறிப்பிட்டு, அக்டோபர் 2, 1938ல் ‘பாரத மணி’ இதழைத் தொடங்கியவர் காவிரிப்பூம்பட்டினம் சித்தாந்த வேங்கடரமணி எனும் கா.சி.வேங்கடரமணி..

கட்டுரையை முழுமையாகப் படிக்க சந்தா செலுத்தவும்.