லும்பன் பக்கங்கள் – 2 | அரவிந்தன் நீலகண்டன்

திண்ணைப் பள்ளிக்கூடங்களின் ஒரு முக்கிய அம்சத்தை இங்கு கவனிக்க வேண்டும். இப்பள்ளிக் கூடங்களை நடத்தியவர்கள் குடும்பஸ்தர்கள். துறவியரல்ல. ஏன் இதைச் சொல்ல வேண்டியதிருக்கிறதென்றால் தென்னகத்தில் சமணத்துறவிகளே கல்வியாளர்களாக இருந்தார்கள் என்று ஒரு பிரசாரம் உண்டு. இந்த பிரசாரத்துக்கு அடிப்படையாக இருப்பது ஒருவித இந்து வெறுப்புதான்.

கட்டுரையை முழுமையாகப் படிக்க சந்தா செலுத்தவும்.