மகாபாரதம் கேள்வி பதில் – 13 | ஹரி கிருஷ்ணன்

‘உறங்கிக் கொண்டிருந்த பாண்டவர்களை எரித்துக் கொல்வதற்காக வாரணாவதத்தின் அரக்கு வீட்டுக்கு நீங்கள் நெருப்பிட்டீர்களே, ஓ! ராதையின் மகனே {கர்ணா}, அப்போது, உனது அறம் எங்கே சென்றது?’

தொடர்ந்து வாசிக்க சந்தா செலுத்தவும்.