இந்தியா புத்தகங்கள் – பகுதி 6 | முனைவர் வ.வே.சு.

வாழ்க்கையின் அகப் பொருளைத் தேடத் தொடங்குகிறான் லார்ரி. இந்தியா வருகிறான். இமயமலைப் பகுதிகளில் உள்ள யோகிகளை சந்திக்கிறான். தென்னிந்தியாவில் கேரளத்திற்கு வருகிறான். அங்கே ஒரு குருவிடம், அவர் ஆசிரமத்திலேயே இருந்து யோக முறைகளைக் கற்கிறான். மனது பண்பட்ட நிலையில் மீண்டும் பாரிஸுக்கு வந்து பழைய காதலியைச் சந்திக்கிறான்…

கட்டுரையை முழுமையாகப் படிக்க சந்தா செலுத்தவும்.