இந்தியா புத்தகங்கள் 8 – முனைவர் வ.வே.சு

சர்வபள்ளி எஸ். இராதாகிருஷ்ணன் எழுத்துகளின் ஒரு தொகுப்பு (Radhakrishnan Reader – an Anthology). என்ற நூல் கையில் கிடைத்தது. அவர் பிறந்த நாளைத்தானே ஆசிரியர் தினமாகக் கொண்டாடுகிறோம். இந்நூலை பாரதிய வித்யா பவன் வெளியிட்டுள்ளது. 86 ஆண்டுகள் வாழ்ந்து, நாட்டுப் பணியிலும், ஆசிரியப் பணியிலும், இந்தியத் தத்துவங்களை மேலை நாட்டினர் அறிய வகை செய்த இலக்கியப் பணியிலும் தன்னையே கொடுத்த ஒருவரின் எழுத்துகளைத் தொகுத்து வெளியிடுவது அத்தனை எளிதல்ல..

கட்டுரையை முழுமையாகப் படிக்க சந்தா செலுத்தவும்.