ரஷ்ய உளவாளிகள் | அருண் பிரபு

களத்தில் இருக்கும் படையினர் ‘பெரிய ஆபீசர் வருவார் என்று பார்த்தால் கர்னல் வருகிறார், ஆனால் அவர் ஸ்டாலினிடம் நேரடியாகப் பேசக்கூடிய செல்வாக்குள்ளவராம்’ என்று பேசியபடி தேடுதல் வேட்டை நடத்துகிறார்கள்..

தொடர்ந்து வாசிக்க சந்தா செலுத்தவும்.