சில பயணங்கள் சில பதிவுகள் 33 | சுப்பு

டாக்டர் நித்தியானந்தத்தின் சந்திப்பு என்னுடைய வாழ்க்கைப் பாதையை மாற்றியமைத்தது என்று சொன்னேன் அல்லவா. அதற்கு முன்பாக நடந்த இன்னொரு விஷயமும் ஒரு முக்கியமான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது..

கட்டுரையை முழுமையாகப் படிக்க சந்தா செலுத்தவும்.